Heppakerho

Heppakerhot on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat kiinnostuneet hevosista ja hevosen hoidosta. Kerhossa opetellaan kaikkea hevosen varustamiseen ja hoitamiseen liittyviä perustaitoja.

5.1.2021: TOISTAISEKSI SEURAN HEPPAKERHOT OVAT TAUOLLA KORONAPANDEMIASTA JOHTUEN. ILMOITAMME HETIMMITEN, KUN SEURAAVIEN HEPPAKERHOJEN AJANKOHDAT OVAT SELVILLÄ!

Seura pyrkii järjestämään keväisin ja syksyisin eri tasoisia kerhoja riippuen osallistujien iästä ja osaamistasosta. Tarkemmat järjestämisajankohdat tullaan ilmoittamaan tämän sivun lopussa, seuran Facebook ja Instagram-sivuilla sekä tallin ilmoitustaululla. Heppakerhon aikuinen vastuuhenkilö on seuran nuorisovastaava Emilia Micklin. Kerho-ohjaajamme ovat mukavia ja lasten kanssa viihtyviä nuoria, jotka ovat suorittaneet SRL:n virallisen hevoskerho-ohjaajakoulutuksen. Mukana kerhoissa on aina vähintään yksi aikuinen vastuuhenkilö.

Kerho on loistava tapa tukea lapsen oppimista hevosista ratsastuksen ohella, jotta omat perustiedot ja -taidot kehittyvät muun muassa hevosen hoidosta ja hevosen käyttäytymisestä. Emme kuitenkaan opeta ratsastamaan heppakerhossa, vaan tätä on mahdollista harrastaa erikseen tallin järjestämillä ratsastustunneilla ja -kursseilla. Lue lisää!

Seura ei ole vakuuttanut automaattisesti kerholaisiaan! Kerhoihin osallistuminen ei vaadi kerholaiselta seuran jäsenyyttä, mutta suosittelemme silti lämpimästi hakemaan jäsenyyttä lapsen, nuoren tai oman turvallisuuden vuoksi. Hevonen on suuri ja nopea eläin, jolloin hevosen hoitamiseen ja käsittelemiseen liittyy aina riskejä, vaikka kerhomme ovat valvottuja ja ohjattuja sekä hevosemme tottuneita lapsiin ja käsittelytilanteisiin. Seuran urheiluvakuutus turvaa hevosharrastajamme kattavasti niin matkan aikana tallille kuin hevosta hoidettaessa ja ratsastaessa. Lue lisää seuran jäsenyydestä.

Perustason heppakerho

Perustason heppakerho on tarkoitettu alakouluikäisille 8 – 11-vuotiaille hevosharrastusta aloitteleville lapsille. Kerhossa opetellaan perusasioita eli opetellaan hevosen hoidon alkeita, ratsastus harrastuksena, hevonen eläimenä ja talli ympäristönä, sekä käydään läpi ja opetellaan turvallisuuteen liittyvät asiat. Perustason kerhossa tavoitellaan perushoitomerkkiin vaadittavien tietojen ja taitojen kartuttamista. Perushoitomerkin suorittaja osaa hoitaa ja varustaa hevosen itsenäisesti ratsastustunnille ja sieltä pois. Huom! Kerhossa ei opetella ratsastamaan!

Kerhon ohella kerholaisella on mahdollisuus suorittaa perushoitomerkki, josta kerholainen saa todistuksena itselleen metallisen rintapinssin ja diplomin. Myös ensi vuoden jäsenkorttiin rekisteröidään hyväksytty suoritusmerkki. Merkkisuorituksen pöytäkirjaan merkitään suoritetut osa-alueet, mitä kerhoissa opetellaan. Jos kerholainen on poissa tietyn osa-alueen kerhopäivältä, hyväksytyn merkkisuorituksen osalta merkkisuorituksen järjestäjä voi vaatia erillistä koetta tällöin tietystä osa-alueesta.
Huomaathan, että SRL:n viralliseen merkkisuoritukseen vaaditaan SRL:n hyväksymän ratsastusseuran jäsenyys.

Hoitotason heppakerho

Hoitotason heppakerhossa päästäänkin jo harjoittelemaan hevosmiestaitoja, leikitään ja kokeillaan eri liikuntamuotoja harrastukseen liittyen. Tämä kerho sopii parhaiten ala- ja yläkouluikäisille 10 – 14-vuotiaille nuorille, joilla on jo olemassa olevan hevosharrastuksen kautta enemmän tietoa, taitoja ja kokemusta. Hoitotason kerhoilijan tulisi siis hallita perustason kerhon asioita. Hoitotason kerhossa tavoitellaan Hoito I -merkkiin vaadittavia tietoja ja taitoja. Hoito I -merkin suorittaja osaa hoitaa hevosta itsenäisesti ja selviytyy hevosenhoitajan tavallisimmista tehtävistä, kuten ruokinnasta, varusteiden huollosta ja hevosen päivittäisistä hoitorutiineista. Huom! Kerhossa ei opetella ratsastamaan!

Kerhon ohella kerholaisella on mahdollisuus suorittaa Hoito I -merkki, josta kerholainen saa todistuksena itselleen metallisen rintapinssin ja diplomin. Myös ensi vuoden jäsenkorttiin rekisteröidään hyväksytty suoritusmerkki. Hyväksytyllä Hoito I -merkillä on mahdollisuus saada itselleen Horse Hill -tallista itselleen hoitohevonen tiettyinä hoitokausina. Suorittajien alaikärajaksi suositellaan 10 vuotta. Merkkisuorituksen pöytäkirjaan merkitään suoritetut osa-alueet, mitä kerhoissa opetellaan. Jos kerholainen on poissa tietyn osa-alueen kerhopäivältä, hyväksytyn merkkisuorituksen osalta merkkisuorituksen järjestäjä voi vaatia erillistä koetta tällöin tietystä osa-alueesta.
Huomaathan, että SRL:n viralliseen merkkisuoritukseen vaaditaan SRL:n hyväksymän ratsastusseuran jäsenyys. Lue lisää hevostaitomerkeistä täältä.

Lasten ponihetket

Lasten ponihetket -kerho on muutaman viikon pituinen kurssi, jossa tarjoamme perheen pienimmille eli noin 5 – 8-vuotiaille lapsille ohjattuja ponihetkiä. Kerhossa opettelemme yhdessä perusteet hevosen käsittelystä ja varustamisesta. Ponihetkillämme lapsesi tutustuu hevosharrastukseen ohjatussa ja turvallisessa ympäristössä! Kurssi on ideaali nuorille lapsille, joilla ei ole aiempaa hevosharrastetaustaa. Huom! Kerhossa ei opetella ratsastamaan!

Aikuisten hevoskerhot

Aikuisille, joilla kiinnostaisi oppia hevosmiestaitoja ja kehittää omaa osaamistaan hevosten parissa, järjestämme omia hevoskerhoja. Kerhot on suunniteltu yli 18-vuotiaille aikuisille, jotka haluavat aloittaa uudestaan vanhan harrastuksen tai tutustua lajiin uusina harrastajina! Kerhoissa tutustumme hevosiin eläimenä, opettelemme varustamaan ja toimimaan hevosten kanssa turvallisesti sekä vietämme aikaa hevosten kanssa nauttien turpaterapiasta. Huom! Kerhossa ei opetella ratsastamaan!Heppakerhoissa touhussa mukana nähdään mm. seuraavat hevosystävämme:

Ja ponikerhoissa opetusmestareina toimivat poniystävämme:

Lue lisää hevos- ja poniystävistämme tallin kotisivuilta Hevosemme.


Lisätietoja:

Riding Club HH ry
Nuorisovastaava
Emilia Micklin
ridingclubhh@gmail.com

Create your website with WordPress.com
Aloitus
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close